Recent:

Traffic Signs

1. Order and Regulation Sign (आदेश मुलक चिन्ह)

रोक्न निषेध
पर्किङ्ग निषेध
प्रवेश निषेध
दाहिने मोड्न निषेध
बायाँ मोड्न निषेध
यु टर्न गर्न निषेध
सबारी चौडाही सिमा
अधिकतम गति
उछिन्न निषेध
हर्न निषेध
रोक हेर र जाऊ
गति सिमा समाप्त
सिधा मात्र जाउ
आगाडी गएर बाया मोड
कुनै तिर बाट जाउ
सानो गोल घुम्ती
बाया मोड
बाया च्याप
एक तर्फी सवारी
सवारी भार सिमा
रोक र जान देउ
मूल सडक वा गोल घुम्ती मा आउने लाई पहिला जान देउ
ट्रक निषेध
सबारी लम्बाई सिमा
सवारी उचाई सिमा
एक्सल भार सिमा
पैदल यात्री निषेध
बेल गाडा निषेध
गति सिमा समाप्त
जाउ (अस्थाई चिन्ह )
copyright © 2020 Nepo Result